Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

04. We hebben behoefte aan een deugdelijke en representatieve vergaderlocatie, waar ook grotere groepen terecht kunnen.

04. We hebben behoefte aan een deugdelijke en representatieve vergaderlocatie, waar ook grotere groepen terecht kunnen.

Op 13 maart 2017 heeft uw raad een amendement aangenomen en gekozen voor de bouw van een multifunctionele vergaderruimte in het gemeentehuis. In de loop van 2017 zijn / worden de voorbereidingen getroffen om in 2018 daadwerkelijk een start te kunnen maken met de verbouwing.