Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

04. Werkwijze hanteren waarin wordt ingestoken op het voorkomen van overlast door jongeren.

04. Werkwijze hanteren waarin wordt ingestoken op het voorkomen van overlast door jongeren.

In 2018 is de samenwerking met ketenpartners (jongerenwerk en politie) voortgezet op het voorkomen van jeugdoverlast door jongeren. Concreet zijn (hang)jeugdgroepen in beeld gebracht en wordt er met ketenpartners een gezamenlijke aanpak uitgevoerd. Indien nodig, is er samengewerkt met het CMD/PlusTeam en is gekozen voor een persoonsgerichte aanpak gericht op jongeren die structureel overlast veroorzaken of zelfs crimineel gedrag vertonen.

Om te werken aan een schone leefomgeving en onze kinderen hierop voor te bereiden wordt er ingezet op duurzame gedragsverbetering. Bij het project ‘De Beestenbende’ worden kinderen vanuit hun eigen leefwereld en intrinsieke motivatie beïnvloed om geen zwerfafval op straat te gooien. In 2018 is het aantal kinderen dat meedoet vanuit de basisscholen en buitenschoolse opvang gegroeid.