Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

04. Werkwijze nastreven waarin de buurtregisseurs de incubator-rol vervullen.

04. Werkwijze nastreven waarin de buurtregisseurs de incubator-rol vervullen.

De gebiedsregisseurs hebben hun werk in de wijken voortgezet en uitgebreid. Naar aanleiding van een evaluatie zijn momenten van aanwezigheid in de wijken, via bijvoorbeeld de inloopspreekuren, aangescherpt. 

Daarnaast is er een start gemaakt met een duidelijkere strategie voor de gebiedsregisseurs, waarin beter dan voorheen keuzes worden gemaakt over wat wel en wat niet tot de taken van de gebiedsregisseur wordt gerekend. Zeker in een periode waarin steeds meer onderdelen van de gemeente een gebiedsgerichte aanpak hanteren, is het belangrijk om (naar binnen en buiten) een heldere rol- en taakverdeling te hebben en deze zowel intern als extern te communiceren.