Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

05. Beleid voeren dat gericht is op uitbreiding van het aantal brede scholen in gemeente.

05. Beleid voeren dat gericht is op uitbreiding van het aantal brede scholen in gemeente.

Ook in 2018 heeft de gemeente haar regiefunctie uitgevoerd door het stimuleren en faciliteren van initiatieven om te komen tot brede scholen waarbij naast een gebouwelijke samenwerking ook ingestoken wordt op een inhoudelijke samenwerking. 

In 2018 is in het kader van de Ontwikkelrichting VVE het peuterwerk overgenomen door zes kinderopvangorganisaties die ook het merendeel van de locaties van het peuterspeelzaalwerk in of bij de basisscholen hebben overgenomen. De ingestoken lijn van een gebouwelijke en inhoudelijke samenwerking is hiermee gewaarborgd gebleven.