Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

05. Karakteristieke gebouwen in de gemeente een nieuwe bestemming geven in samenwerking met marktpartijen.

05. Karakteristieke gebouwen in de gemeente een nieuwe bestemming geven in samenwerking met marktpartijen.

Aan het monumentale hoekpand op het Twekaterrein is een nieuwe woonfunctie toegekend. In het hoekgebouw is een start gemaakt met de realisatie van een voor Geldrop unieke woonvorm (lofts). Het pand kan daardoor in de oorspronkelijke staat hersteld worden. Ook voor de Jozefkerk is ingezet op nieuwe functies die het verval van dit gebouw tegengaan. In 2018 zijn gesprekken op gang gekomen met een partij die de kerk wil gebruiken voor nieuwe functies. Het wijkontwikkelingsplan is een trigger gebleken voor andere interessante ontwikkelingen op dit gebied. In 2019 zal moeten blijken wat de effecten hiervan zullen zijn.

Aan het Vossenhol is een monumentale status toegekend als vliegwiel voor ontwikkeling. 

Voor de Johannesschool in Mierlo is vergunning verleend voor de verbouwing en het bewoonbaar maken van een deel van het pand.