Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

05. Opstellen Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid en uitwerken in uitvoeringsprogramma’s.

05. Opstellen Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid en uitwerken in uitvoeringsprogramma’s.

Na een beeldvormende sessie met de raadsleden over de prioriteiten op het gebied van veiligheid is op 10 december 2018 de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode 2019 – 2022 vastgesteld. De prioriteiten richten zich op het versterken van:

  • de veilige woon- en leefomgeving samen met bewoners
  • de verbinding tussen zorg en veiligheid
  • de aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit

Begin 2019 is het Uitvoeringsprogramma Veiligheid voor 2019 en 2020 vastgesteld.