Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

05. Werkwijze nastreven waarbij medewerkers met specifieke kennis worden gerekend tot de flexibele schil van de buurtregisseurs.

05. Werkwijze nastreven waarbij medewerkers met specifieke kennis worden gerekend tot de flexibele schil van de buurtregisseurs.

Om burgerparticipatie ten volle te laten slagen moeten alle medewerkers in staat zijn om inwoners op de juiste wijze te woord te staan, te verbinden en te ondersteunen bij initiatieven. Een aantal mensen heeft hierin een nadrukkelijkere rol. Denk aan beleidsmedewerkers. Zij dienen geïnformeerd, betrokken en ondersteund te worden door de gebiedsgebonden medewerkers en vice versa.
Over het daadwerkelijk creëren van een flexibele schil zijn andere inzichten ontstaan. Het streven is niet meer gericht op het creëren van een flexibele schil. De reden hiervoor is dat wij nastreven dat iedereen in de organisatie die in aanraking komt met inwoners in de wijk optimaal gebruikt maakt van de mogelijkheden om de wijkbewoners en stakeholders mee te laten denken. Dit is niet langer voorbehouden aan een beperkt organisatieonderdeel.