Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

06. Het ambtelijk apparaat, het college en de raad gaan naar de mensen toe om hen te prikkelen met ideeën, maar ook om informatie uit te wisselen en ideeën op te halen.

06. Het ambtelijk apparaat, het college en de raad gaan naar de mensen toe om hen te prikkelen met ideeën, maar ook om informatie uit te wisselen en ideeën op te halen.

In 2018 is voortgeborduurd op eerdere stappen. Doel was om in 2018 in elke wijk, waar daarvoor belangstelling is, een Digitaal buurtplatform te realiseren. Dit doel is behaald. Via verschillende projecten wordt nu interactief gewerkt via de digitale buurtplatforms.

Ook op overkoepelende thema's wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in een beschermde werkomgeving met inwoners te communiceren, te organiseren en te creëren. De Jongerenraad, het Zorgplatform, het Vertrouwensexperiment en de Pedagogische buurt in Braakhuizen-Noord zijn enkele voorbeelden van platforms die gerealiseerd zijn. Zie ook programma 6 nummer 5 waarin de rol van Platform TV in de Woonservice gemeente voor senioren beschreven staat.

Daarnaast is de wijze van werken rondom het Wijkontwikkelingsplan in Braakhuizen-Zuid een voorbeeld waarbij een intensieve cyclus van gesprekken met een werkgroep vanuit de wijk heeft gezorgd voor de input vanuit de wijk. Men heeft periodiek de mogelijkheid betrokken te worden in de volle breedte van het proces.