Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

06. Inzetten op het zoeken van nieuwe oplossingen die de doorstroming van verkeer in gemeente verbeteren.

06. Inzetten op het zoeken van nieuwe oplossingen die de doorstroming van verkeer in gemeente verbeteren.

Naast de verbetermaatregelen die volgen uit de regionale bereikbaarheidsagenda, is ook blijvend aandacht voor maatregelen die door de gemeente zelf worden geïnitieerd. Dat is ook in 2018 gebeurd op wijk- en straatniveau, bij plaatselijke herinrichtingen, maar ook op grotere schaal.