Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

06. Nieuw beleid wordt geformuleerd bij de kadernota. In de daaropvolgende begroting is dit beleid verwerkt.

06. Nieuw beleid wordt geformuleerd bij de kadernota. In de daaropvolgende begroting is dit beleid verwerkt.

Sinds 2015 hebben wij de kadernota weer opgenomen in de planning- en controlcyclus. Bij de evaluatie in 2017 bleek dat de kadernota een goede basis vormt voor de begroting, maar dat er wel meer aandacht moet zijn voor de beschrijving van belangrijke beleidsvoornemens. Vanaf 2018 richt de kadernota zich alleen nog op het toekomstige beleid. Voorstellen die hun oorsprong vinden in het lopende boekjaar worden aan de raad voorgelegd via een aparte rapportage en maken dus geen onderdeel meer uit van de kadernota.