Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

06. Opstellen nieuw handhavingsbeleidsplan en uitwerken in uitvoeringsprogramma’s.

06. Opstellen nieuw handhavingsbeleidsplan en uitwerken in uitvoeringsprogramma’s.

In december 2017 is het handhavingsbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente is verplicht, op basis van het Besluit Omgevingsrecht en Ministeriële regeling, deze elke 4 jaar op te stellen . Het beleidsplan vormt de basis voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Voor 2018 is een uitvoeringsprogramma vastgesteld en uitgevoerd, waarbij de focus lag op de aanpak van kleine ergernissen en ondermijnende criminaliteit. Voor cijfers over de uitvoering verwijzen we naar het jaarverslag handhaving welke in april gereed is.