Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

06. Stimuleren van schoolmaatschappelijk werk vanuit CMD.

06. Stimuleren van schoolmaatschappelijk werk vanuit CMD.

Ook in 2018 is schoolmaatschappelijk werk door de klantadviseurs van het CMD geboden. De scholen in Geldrop-Mierlo zijn verdeeld over de klantadviseurs zodat iedere school een vast aanspreekpunt heeft bij het CMD. Met de directeur en de leerlingbegeleiders is de inzet vanuit het CMD geëvalueerd en zijn per school afspraken gemaakt over de invulling die bij de betreffende school past. Er ligt een plan dat als basis dient voor de verdere uitwerking en doorontwikkeling.