Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

06. Streven naar één gezamenlijke urgentieregeling voor woningzoekenden via regionale afspraken met woningcorporaties en het draaien van verschillende pilots.

06. Streven naar één gezamenlijke urgentieregeling voor woningzoekenden via regionale afspraken met woningcorporaties en het draaien van verschillende pilots.

De huidige Urgentieverordening gemeente Geldrop-Mierlo kent een wettelijke looptijd tot 1 januari 2020. Uit de evaluatie van 2017 blijkt dat de urgentieverordening doet waarvoor de 9 gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de 10 daarin werkzame corporaties hem hebben opgesteld. De gemeenten en corporaties hebben in 2018 uitgesproken om de urgentieregeling ook na 1 januari 2020 te willen handhaven, om ook dan een vangnet te kunnen vormen voor schrijnende situaties. In 2018 zijn de aanbevelingen uit de implementatie doorgevoerd en is een start gemaakt met de actualisatie van de Urgentieverordening. Dit wordt doorgezet in 2019.

In 2018 heeft de Urgentiecommissie in totaal 685 aanvragen behandeld, waarvan er 519 aanvragen voor urgentie zijn toegekend. Voor Geldrop-Mierlo toegespitst betreft dit 42 aanvragen, waarvan 32 toegekend door de Urgentiecommissie. In de Urgentieverordening is geregeld dat voor een aantal urgentiecategorieën, de urgentieaanvragen door de corporaties en gemeenten worden behandeld. Voor Geldrop-Mierlo zijn er vanuit deze weg 5 urgentieaanvragen toegekend. In totaal zijn er daarmee in 2018 37 urgentieaanvragen toegekend voor onze gemeente.