Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

06. Uitvoering centrumplan Geldrop.

06. Uitvoering centrumplan Geldrop.

In 2018 zijn een tweetal varianten voor de herinrichting van de Heuvel en Marktplein in de inspraak geweest. Door de raad is aangegeven dat er meer varianten moeten worden bekeken. Er is een (verkeers)variantenonderzoek in gang gezet dat in januari 2019 in de commissie Ruimte is behandeld. De verdere uitwerking en uitvoering van dit deel van het herinrichten van het centrum is hierdoor vertraagd.

Een ontwerp voor de Hofstraat, verbinding parkeren Achter de Kerk en parkeren de Meent en het parkeerterrein de Meent is opgepakt en gereed gemaakt voor inspraak, vaststelling en uitvoering in 2019.

De aanpassing van de kruising Johan Peijnenburgweg met Molenstraat/Sluisstraat is in de inspraak geweest. Waarna de ingebrachte bezwaren zijn opgepakt.

Verder is er een aanvang gemaakt met het regelen van een ander handhavingssysteem met betrekking tot cameratoezicht voor de Korte Kerkstraat.