Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

06. Werken aan duurzame armoedebestrijding.

06. Werken aan duurzame armoedebestrijding.

In 2018 zijn er geen grote wijzigingen doorgevoerd in de Inkomensondersteunende maatregelen. Zoals in dit programma eerder staat benoemd, is er op basis van de Kadernota Armoedebeleid een pilot Vroegsignalering Schulden ontwikkeld en gestart. Daarnaast is een 'verjaardag-voorziening' voor kinderen als voorziening toegevoegd. Ook hebben we in 2018 geconstateerd dat we graag meer willen weten over het bereik en effect van onze maatregelen. Daarom is een armoedemonitor ontwikkeld die in 2019 wordt uitgevoerd. Dit betekent dat we ons op basis van de uitkomsten van de armoedemonitor nader gaan richten op duurzame armoedebestrijding. De verwachting is dat we daarbij specifieke aandacht zullen hebben voor mensen die ZZP'er zijn, mensen die gezondheidsproblemen hebben en mensen met een allochtone achtergrond.