Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

06. Werken met bijpassende infrastructuur door middel van:

06. Werken met bijpassende infrastructuur door middel van:

  • Flexibel omgaan met woningaanpassingen en mogelijkheden:

In de gemeentelijke organisatie worden vragen van onze inwoners meer dan voorheen integraal benaderd. Door een betere samenwerking en afstemming tussen de diverse afdelingen worden de vragen van onze inwoners vanuit meerdere perspectieven bekeken. Zo zijn de uitvoeringsprogramma's mantelzorg in verschillende afdelingen gepresenteerd om het onderwerp onder de aandacht te brengen. 

  • Op- uitbouw van digitale infrastructuur:

Met betrekking tot de uitbouw van de digitale infrastructuur kan gemeld worden dat eind 2018 de uitrol van het Digitale Platform over alle wijken van Geldrop-Mierlo is voltooid. Het gebruik van het platform heeft een constante stijgende lijn laten zien alsmede het aantal organisaties dat hun website bij het platform heeft ondergebracht. Dit met het gevolg dat ook onderlinge verbanden ontstaan waardoor informatie over activiteiten wordt uitgewisseld en afgestemd.

  • Overkoepelende aanpak initiëren:

Voor de aanpassing van woningen van m.n. senioren is het project Wonen met Gemak gestart. Voor de omschrijving hiervan verwijzen wij u naar punt 5 van dit programma.

  • Woningaanpassingen

Ook bij woningaanpassingen zorgen we voor een goede afstemming, niet alleen binnen onze eigen organisatie maar ook met de woningbouwverenigingen. Met hen zijn we gekomen tot een afsprakenboek voor eenvoudige, vaak voorkomende woningaanpassingen. Op deze manier worden de aanpassingen snel en efficiënt afgehandeld.