Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

07. De raad zal zich hard maken voor het blijvend en vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo door het uitvoeren van vastgesteld beleid.

07. De raad zal zich hard maken voor het blijvend en vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo door het uitvoeren van vastgesteld beleid.

In 2018 zijn wij gestart met het Vertrouwensexperiment Stimulerende Bijstand. Binnen dit experiment wordt samengewerkt met de Universiteit Tilburg, andere gemeenten en Senzer. Het doel van het experiment is om ervaring op te doen of het schrappen van bureaucratische wetgeving leidt tot positieve ontwikkeling, participatie en arbeidskansen (voor onze bijstandsuitkeringsgerechtigden). In 2018 is voor het experiment en projectgroep opgezet in samenwerking met Senzer. Hierin nemen deel: juridische zaken, communicatie, management werk, manager gebiedsteam Senzer Geldrop-Mierlo, informatiebeheer en gemeente Geldrop-Mierlo. Het projectteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak. Dit betekent dat in 2018 de volgende acties zijn ondernomen:

  • Uitvoeren van zorgvuldige communicatie op basis van een communicatieplan
  • Werven van deelnemers aan het experiment (informatieavonden, aanmeldingen verwerken).
  • Aanstellen van werkcoaches via een sollicitatieprocedure.
  • Opleiden van de werkcoaches.
  • De eerste kennismakingsgesprekken tussen deelnemers en werkcoaches zijn gevoerd. 
  • In november 2018 is het experiment van start gegaan.

In 2019 wordt de eerste rapportage met tussenresultaten behandeld in de gemeenteraad.