Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

07. Instellen van een informatieknooppunt en vervolgens gebruik hiervan stimuleren bij buurtregisseurs en medewerkers van de flexibele schil om de handhavings- en veiligheidsinzet te ondersteunen met objectieve gegevens.

07. Instellen van een informatieknooppunt en vervolgens gebruik hiervan stimuleren bij buurtregisseurs en medewerkers van de flexibele schil om de handhavings- en veiligheidsinzet te ondersteunen met objectieve gegevens.

Er is een informatiecoördinator aangewezen die met concrete signalen, vooral met betrekking tot ondermijning, aan de slag is gegaan en hiervoor ook informatie heeft aangeleverd ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit met partners (de zogenaamde RIEC-cases). Incidenteel is er op casusniveau overleg geweest met betrokken in- en eventuele externe partners.

Een vaste structuur is nog niet geïmplementeerd omdat deze door de tijd lijkt te zijn ingehaald. De prioriteit ligt bij de ‘basis op orde’ voor wat betreft het verzamelen en koppelen van (digitale) informatie om zo te komen tot data-gedreven werken en een VIK (VeiligheidsInformatieKnooppunt) dat mogelijk verder uitgebouwd en gebruikt kan worden door en voor alle gemeentelijke afdelingen. Onderzocht wordt welke applicatie de benodigde ondersteuning kan bieden welke hiervoor nodig is.