Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

07. Op korte termijn besluit de raad over een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap.

07. Op korte termijn besluit de raad over een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap.

Op verzoek van de gemeenteraad hebben er twee onderzoeken plaatsgevonden:

  1. De optie om het gebouw 'The Lounge' in te zetten voor de Turkse Gemeenschap (TMSG);
  2. De optie om alsnog het gebruik van het pand aan Bleekvelden 21 te legaliseren

Voor het eerste plan bleek weinig draagvlak bij de TMSG en ook financieel bleek dit geen reële optie. Om die reden is er voor gekozen om deze optie pas verder te onderzoeken indien optie 2 definitief onhaalbaar blijkt.

In 2018 is door de gemeenteraad besloten te komen tot een Wijkontwikkelingsplan voor de wijk Braakhuizen-Zuid. Hier wordt momenteel aan gewerkt. De oplossing voor de TMSG wordt hierin meegenomen. Met name de herontwikkeling van de Bleekvelden biedt hier mogelijkheden. Indien hier ruimte ontstaat voor een inrichting die meer gericht is op wonen, is het legaliseren van het gebruik van Bleekvelden 21 een serieuze optie.