Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

07. Stimulatie verenigingsleven vastleggen in beleid.

07. Stimulatie verenigingsleven vastleggen in beleid.

Deels wordt dit opgepakt bij de herijking van het subsidiebeleid, zie punt 2.

Daarnaast is met de komst van een nieuwe aanbieder voor de buurtsportcoaches ook meer ondersteuning voor de sportverenigingen gekomen. Van de beschikbare uren Buurtsportcoaches zal 1 FTE ingezet worden voor verenigingsondersteuning. We hopen van deze inzet ook te leren hoe andere verenigingen beter ondersteund kunnen worden.