Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

07. Stimuleren van goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in gemeente.

07. Stimuleren van goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in gemeente.

In 2018 is uitvoering gegeven aan het planvoorstel nieuwbouw Strabrecht College en aan het planvoorstel nieuwbouw basisscholen wijk Skandia uit het IHP 2015-2020. Voor de nieuwbouw Strabrecht College is op basis van een aanbesteding een architect geselecteerd die een Voorlopig Ontwerp + heeft opgesteld. Op basis van het VO+ is in december 2018 de aanbesteding voor de bouw in gang gezet. 

Voor de nieuwbouw basisscholen wijk Skandia hebben in 2018 de eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden met betrokken schoolbesturen. Vanwege de beperktheid van het beoogde terrein voor de nieuwbouw (locatie Beneden Beekloopschool) is gestart met het opstellen van een stedenbouwkundige visie. Daarin wordt, naast de gebouwelijke opgave voor onderwijs, kinderopvang en een ruimte voor de wijkvereniging Skandia/Hulst, ook het verkeersaspect meegenomen.