Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

07. Wensen van de raad met betrekking tot gemeentelijke huisvesting in kaart brengen om te komen tot scenario’s. Voorkeursvariant wordt ter besluitvorming voorgelegd.

07. Wensen van de raad met betrekking tot gemeentelijke huisvesting in kaart brengen om te komen tot scenario’s. Voorkeursvariant wordt ter besluitvorming voorgelegd.

De gemeente heeft behoefte aan een deugdelijke en representatieve vergaderlocatie, waar ook grotere groepen terecht kunnen. Op basis van een breed onderbouwd voorstel vanuit het college is het voorstel 'realiseren multifunctionele vergaderruimte' in de ruimtekamer besproken. In de raadsvergadering van maart 2017 heeft de raad het voorstel aangenomen en de keuze gemaakt voor de optie 'locatie 4': een opbouw van een 'multifunctionele vergaderruimte' op het bestaande gemeentehuis. Via de kadernota 2018 is het aanvullend krediet daarvoor opgenomen in de begroting. In 2018 is gestart met de verbouwing. In de zomer 2018 heeft de gemeenteraad aanvullend besloten het gemeentehuis gasloos te maken. Om dit mogelijk te maken zijn er aanvullende voorzieningen benodigd aan met name de installatie maar ook de isolatie van het gehele gebouw. Dit heeft tot gevolg dat de verbouwing langer duurt dan oorspronkelijk gepland. De verwachting is dat het vernieuwde gemeentehuis in het 4e kwartaal van 2019 weer operationeel zal zijn.