Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

08. Adequate brandweerzorg en professionele voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

08. Adequate brandweerzorg en professionele voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Brandweerzorg is onder gebracht bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). Overeenkomstig de Toekomstvisie brandweerzorg is het Personeel en Materieelspreidingsplan geïmplementeerd. Daarnaast is er geïnvesteerd in arbeidshygiëne en innovatie voor de bluswatervoorziening. In de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing is de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor de multidisciplinaire coördinatie, opschaling en opleiding van de crisisteams. In 2018 is een geactualiseerde bestuurlijke visie op crisisbeheersing vastgesteld. Zie ook de paragraaf Verbonden Partijen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de planvorming, het opleiden en oefenen van de processen en teams Bevolkingszorg in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hiervoor zijn ook in 2018 regionale en lokale trainingen en oefeningen georganiseerd voor bestuurders en ambtenaren. Het nieuwe college heeft daarbij extra aandacht gehad.