Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

08. Geldrop-Mierlo is een ambitieuze, duurzame gemeente. In ieder plan zal duurzaamheid een onderdeel zijn van de besluitvorming.....

08. Geldrop-Mierlo is een ambitieuze, duurzame gemeente. In ieder plan zal duurzaamheid een onderdeel zijn van de besluitvorming.....

Gemeentelijke eigendommen worden verduurzaamd en maatschappelijke initiatieven daar waar mogelijk ondersteund.

Het beleid omvat duurzame economie, energie(-gebruik), biodiversiteit en dierenwelzijn.

Op 26 september 2016 is een nota duurzaamheid vastgesteld voor de jaren 2016-2019 waarin "energie neutraal in 2040" als uitgangspunt geldt. Afgelopen jaar is het uitvoeringsprogramma 2018 grotendeels uitgevoerd (zie punt 7).