Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

08. Realiseren van gemeentelijk beleid gericht op kwantitatief en kwalitatief leerlingenvervoer.

08. Realiseren van gemeentelijk beleid gericht op kwantitatief en kwalitatief leerlingenvervoer.

In 2018 is het contract verlengd met vervoersbedrijf Connexxion. Dit omdat het leerlingenvervoer naar volle tevredenheid wordt uitgevoerd door dit vervoersbedrijf. Omdat dit tevens de laatste mogelijkheid tot verlenging van het contract was, is in 2018 gestart met de aanbesteding van het leerlingenvervoer vanaf het schooljaar 2019-2020. Voor deze aanbesteding wordt nadrukkelijk naar het duurzaamheidsaspect gekeken.