Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

08. Uitbreiden vrijwilligers beleid via:

08. Uitbreiden vrijwilligers beleid via:

Overeenkomstig de afspraken hebben wij samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk (LEV groep) de in de begroting genoemde punten opgepakt. 

Om vrijwilligers(organisaties) en bedrijfsleven bij elkaar te brengen, is "Samen voor Geldrop-Mierlo" in 2016 van start gegaan. In 2018 is ervoor gekozen de subsidie niet meer te continueren in 2019 en verder. Door de stichting werd er een hogere subsidie gevraagd. Die middelen zijn niet beschikbaar gesteld vanwege andere prioriteiten vanuit het college. Doorstart-opties worden bekeken.