Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

09. De bijdragen aan verbonden partijen moeten controleerbaar zijn.

09. De bijdragen aan verbonden partijen moeten controleerbaar zijn.

In de kadernota staat de verkregen informatie van verbonden partijen uit de begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast hebben wij in 2018 twee keer inzicht gegeven in de bijdragen van alle verbonden partijen: zowel bij de begroting als bij de jaarrekening in de programmabeschrijvingen en de paragraaf Verbonden Partijen.