Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

09. Economie is een grensoverschrijdend verschijnsel. In dat kader is juist samenwerking met de gemeenten in het stedelijk gebied van groot belang.

09. Economie is een grensoverschrijdend verschijnsel. In dat kader is juist samenwerking met de gemeenten in het stedelijk gebied van groot belang.

Met de intensieve samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van de afgelopen jaren is een basis neergelegd voor de komende jaren. Het 1-loket voor bedrijfshuisvesting krijgt steeds meer vorm en wordt verder geoptimaliseerd. De in 2017 gemaakte afspraken rondom bedrijventerreinen zijn in 2018 verder uitgewerkt. Het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties is in 2018 van start gegaan. 

Met betrekking tot Brainport heeft Geldrop-Mierlo een regionale ambtelijke trekkersrol toegewezen gekregen om vanuit een ambtelijke werkgroep de uitgangspunten van Brainport dichter bij de stedelijke gemeenten te brengen. Op het gebied van Agrofood is in 2018 de Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid vastgesteld. Dit betreft een belangrijk toetsingscriterium bij aanvragen om omgevingsvergunningen.