Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

09. Geldrop-Mierlo moet voor iedereen optimaal bereikbaar zijn. Er komt een bereikbaarheidsbeleid waarin de te treffen maatregelen benoemd worden en een verkeerscirculatieplan wordt uitgewerkt....

09. Geldrop-Mierlo moet voor iedereen optimaal bereikbaar zijn. Er komt een bereikbaarheidsbeleid waarin de te treffen maatregelen benoemd worden en een verkeerscirculatieplan wordt uitgewerkt....

...Het openbaar vervoer moet goed functioneren.

Er blijft overleg met buurgemeenten over het openhouden van wegen, en met buurgemeenten, provincie en rijk over de A67.

In de Bereikbaarheidsagenda is een samenhangend pakket aan maatregelen opgenomen om de regio, waaronder onze gemeente, bereikbaar te houden. De opgave zoals deze is neergelegd in de agenda voor de periode 2017-2030 vraagt elke wegbeheerder ruimte te zoeken in de meerjarenbegroting om de maatregelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. De agenda is adaptief zodat flexibel kan worden omgegaan met nieuwe ontwikkelingen. 
Voor de verdere implementatie van de regionale Bereikbaarheidsagenda is een regionaal projectteam van start gegaan. Alle wegbeheerders dragen bij aan de structurele kosten voor de bemensing van het projectteam dat verantwoordelijk is voor onder meer de regionale afstemming, voortgang en financiële afwikkeling van projecten. Daarnaast werd in 2018 een voorstel aan de afzonderlijke gemeenteraden voorgelegd ten aanzien van de Governance en financieringsstrategie van het uitwerkingsproces. In de begroting zijn de eerste projecten vanuit de Bereikbaarheidsagenda opgenomen voor zover deze te combineren zijn met geplande onderhoudswerkzaamheden.