Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

09. Geldrop-Mierlo neemt haar rol in de opvang van vluchtelingen, statushouders en/of asielzoekers.

09. Geldrop-Mierlo neemt haar rol in de opvang van vluchtelingen, statushouders en/of asielzoekers.

De gemeente voert ketenregie en heeft een duidelijke positie genomen in het bij elkaar brengen van partijen en het maken van samenwerkingsafspraken in de keten. Zo hebben we in 2018 de eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd. Deze heeft inmiddels een vervolg gekregen.

De klantadviseur vergunninghouders bij CMD voert ondersteuningsgesprekken met nieuwkomers, brengt partijen op één lijn en zet aanvullende ondersteuning in waar nodig.

LEV heeft haar ondersteuningsaanbod rondom maatschappelijke begeleiding in het eerste jaar uitgebreid. Ook zijn er nu welzijnsdiensten waar mensen met een asielachtergrond laagdrempelig gebruik van kunnen maken, ook nadat de maatschappelijke begeleiding is afgelopen.

Het blijkt lastig om plekken te creëren waar asielvergunninghouders met weinig taalbegrip in de lokale gemeenschap contacten kunnen leggen, taal en omgangsvormen kunnen oefenen en zinvol bezig zijn (participeren). Aandacht voor dit onderdeel blijft nodig.

Nu de aantallen asielvergunninghouders afnemen en er minder aandacht voor is in de media, lijkt het ook minder nodig om in te zetten op positieve beeldvorming. Er melden zich bijvoorbeeld -nog steeds- spontaan vrijwillige taalcoaches aan.