Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

09. Samenwerking opzoeken met onderwijs en bedrijfsleven om positie van werkenden en werkzoekenden op arbeidsmarkt te verbeteren.

09. Samenwerking opzoeken met onderwijs en bedrijfsleven om positie van werkenden en werkzoekenden op arbeidsmarkt te verbeteren.

We streven naar een goede afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs om te zorgen voor een goede match tussen vraag naar en aanbod van arbeid. Op die manier voorkomen wij dat jeugdigen in de bijstand terechtkomen. Senzer speelt hierin een belangrijke rol.

  • Participatiecoach - Senzer

De participatiecoach bij Senzer ontvangt jongeren (al dan niet begeleid door een onderwijsinstelling) met een uitstroomprofiel ‘Arbeid’ en/of ‘arbeidsmatige dagbesteding’ en/of jongeren die een aanvraag voor een uitkering hebben ingediend. Een niet schoolbare jongere wordt begeleidt naar een passende arbeidsplek. Blijkt dat ook niet haalbaar dan wordt eventueel een uitkering aangevraagd. In een termijn van 4 weken (eventueel te verlengen naar 8 weken) dient de uitkeringsaanvraag beoordeeld te worden. Wanneer een jongere niet beschikt over een startkwalificatie bekijkt de participatiecoach samen met de Leerplichtplusambtenaar of de jongere schoolbaar is en het mogelijk is de jongere terug te begeleiden naar school. Senzer is ook betrokken bij de leerlingbesprekingen van kwetsbare leerlingen op het VMBO: de ROC’s. Om het geheel te coördineren is in 2017 bij Senzer een coördinator van School naar werk aangesteld die ervoor moet zorgen dat er een sluitende aanpak wordt bewerkstelligd van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Deze werkwijze is in 2018 voortgezet. In 2019 zal dit worden geëvalueerd.

  • Peelportaal

In 2018 is uitvoering gegeven aan PeelPortaal. Dit is een construct dat in samenwerking tussen het Helmonds Vakcollege en Senzer vorm heeft gekregen. Jongeren zonder startkwalificatie die niet meer naar school te begeleiden zijn, krijgen een werkplek aangeboden en volgen daarnaast tien uur per week lessen die hen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Voor Senzer houdt dit in dat zij de schakel is tussen de deelnemende scholen (alle regionale scholen voor VSO, Pro en Entree-onderwijs) en het regionale, reguliere bedrijfsleven. Deze schakelfunctie richt zich zowel op het gebied van het vinden van passende leer- werkomgevingen als op het ontwikkelen van het curriculum dat gebaseerd gaat worden op de ook door het werkbedrijf gehanteerde zeven vakgebieden V.A.L.(Value Added Logistics, waaronder assemblage/verpakken), groen, horeca & detailhandel, facilitair, food, techniek of logistiek. Het Vakcollege Helmond heeft uiteraard ook een rol in het ontwikkelen van het curriculum en zij verzorgt de lessen.

  • Wijkleerbedrijf

In 2018 heeft het Summa College leerlingen beschikbaar gesteld in het kader van stageplekken voor een werk - leerbedrijf waarbij deze leerlingen ouderen helpen / ondersteunen bij lichte zorgtaken, technische klussen en het doen van boodschappen. De LEVgroep heeft hierbij gezorgd voor de match tussen leerling en oudere(n).