Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

10. Beleid wordt gestuurd vanuit de leefwereld van de jeugd en jongeren. Het Veranderlab stuurt dit beleid en voert de activiteiten mede uit.

10. Beleid wordt gestuurd vanuit de leefwereld van de jeugd en jongeren. Het Veranderlab stuurt dit beleid en voert de activiteiten mede uit.

Ook in 2018 is ingezet op twee trajecten Jong Leiderschap. Hierdoor wordt het persoonlijk leiderschap van jongeren gestimuleerd en worden ze uitgedaagd om samen een activiteit te organiseren. De uitkomst van het eerste traject was een frisfeest in Loesje te Mierlo dat door acht jongeren gezamenlijk is georganiseerd. Het organiseren van deze activiteit heeft bijgedragen aan de betrokkenheid van de jeugd bij de samenleving en heeft positieve effecten op onder andere de schoolprestaties van de deelnemende jongeren. Een tweede groep is in het najaar van 2018 gestart. Deze jongeren hebben onlangs hun certificaat ontvangen. In 2019 wordt er een vervolg aan gegeven.