Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

10. De centrumplannen worden versneld uitgevoerd. De raad vraagt het college te onderzoeken of de gekozen ruimtelijke inrichting en ontsluiting van het centrumplan Geldrop, met de kennis van nu, herijkt moeten worden.

10. De centrumplannen worden versneld uitgevoerd. De raad vraagt het college te onderzoeken of de gekozen ruimtelijke inrichting en ontsluiting van het centrumplan Geldrop, met de kennis van nu, herijkt moeten worden.

Voor de rapportage over het centrumgebied Mierlo verwijzen we u naar de tekst in programma 2 onder punt 5, voor het centrum Geldrop verwijzen we u naar de tekst in programma 2 onder punt 6.