Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

10. Realiseren sportservicepunt.

10. Realiseren sportservicepunt.

In het sportbeleid, dat in december 2018 is vastgesteld, is aangegeven dat wij in 2019 een eerste stap zullen nemen in een mogelijke toekomstige realisatie van een sportservicepunt. Via de nieuwe aanbieder van de buurtsportcoaches is een nieuwe website gemaakt, waarop het sportaanbod van de gemeente inzichtelijk wordt gemaakt. Deze is in 2018 actief geworden maar moet nog wel verder worden gevuld (www.leefgeldrop-mierlo.nl). Dit is de eerste stap naar een digitaal sportservicepunt. Ook wordt onderzocht in hoeverre wij een open reserveringssysteem kunnen realiseren voor de verhuur van sporthallen.