Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

11. Het aanpakken van laaggeletterdheid is een speerpunt.

11. Het aanpakken van laaggeletterdheid is een speerpunt.

Vooruitlopend op het landelijke actieplan laaggeletterdheid, hebben diverse partijen in onze arbeidsmarktregio de handen ineen geslagen en een convenant aanpak laaggeletterdheid ondertekend. In dit convenant spreken de convenantpartners af dat zij hun inspanningen willen bundelen en gezamenlijk laaggeletterdheid willen voorkomen en aanpakken. Als gevolg van het convenant zijn diverse partijen al aan de slag gegaan met een aanpak van laaggeletterdheid vanuit hun eigen organisatie. Zo hebben de bibliotheken in de regio het initiatief genomen tot de oprichting van een Taalhuis en Taalpunten in Helmond en alle dorpen waar zij actief zijn waaronder Geldrop-Mierlo. Het Taalhuis (in Geldrop) en het Taalpunt (in Mierlo) vormen centrale punten in de aanpak van laaggeletterdheid, waar informatie beschikbaar is voor laaggeletterden, hun omgeving en professionals, waar vraag en aanbod samenkomen en waar nieuwe ontmoetingen en initiatieven ontstaan. Bekostiging vindt hoofdzakelijk plaats uit de WEB-middelen die ingezet worden via de gemeente Helmond.

In 2018 zijn de volgende resultaten geboekt:

De aanpak van laaggeletterdheid is op regionaal niveau in samenwerking met de bibliotheek Dommeldal en het ROC Ter AA opgepakt.
De kosten worden voldaan vanuit de WEB-gelden die de gemeente Helmond als regiogemeente ontvangt. Deze worden in regionaal overleg verdeeld over de diverse gemeenten en projecten. Voorbeelden van activiteiten zijn:

- Taalhuis Geldrop: taalcursus en klik en tik (Bibliotheek)

- Taalpunt Mierlo: inloop (Bibliotheek)

- Taallessen voor nieuwkomers (LEVgroep)

Daarnaast is er een coördinator aangesteld, in samenwerking met Son en Breugel, Heeze en Nuenen, om bovenstaande activiteiten te coördineren.