Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

11. Voeren actief beleid kunst en cultuur.

11. Voeren actief beleid kunst en cultuur.

In 2018 is het Cultuurbeleidsplan 2018-2021 “De kracht van cultuur – Leren, beleven en samen doen” vastgesteld. Het plan is tot stand gekomen met de inbreng van externe deskundigen, culturele organisaties en inwoners. In het plan zijn de visie en de ambities weergegeven. Ook is aangegeven wat de gemeente en de cultuursector van elkaar verwachten, omdat beiden samen moeten optrekken om het cultuurbeleid een succes te laten zijn. De noodzaak van een coördinator, iemand die verbindingen kan leggen, kwam als grote behoefte naar voren. Daarom is de functie van cultuurverkenner mogelijk gemaakt. In 2018 is de cultuurverkenner aangesteld bij Stichting Kunstkwartier.