Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

15. Uitgangspunt voor het zwembadbeleid is kwalitatief goede zwemvoorziening voor de inwoners van Geldrop-Mierlo.

15. Uitgangspunt voor het zwembadbeleid is kwalitatief goede zwemvoorziening voor de inwoners van Geldrop-Mierlo.

Aan het eind van 2017 heeft de raad besloten om via burgerparticipatie een traject te doorlopen om te komen tot uitgangspunten waaraan de plannen voor het gebied De Smelen moeten voldoen. Dit traject is in de eerste helft van 2018 uitgevoerd. In september 2018 heeft LACO haar plannen gepresenteerd aan de raad over de toekomst van het zwembad en het omliggende recreatieterrein. De raad heeft daarna verzocht enkele alternatieven te onderzoeken naast de plannen van LACO. In het voorjaar van 2019 wordt dit onderzoek uitgevoerd. Het contract met LACO is in afwachting van de resultaten van dit onderzoek verlengd tot en met september 2019.