Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

17. De raad stelt in 2016 een bibliotheeknotitie vast.

17. De raad stelt in 2016 een bibliotheeknotitie vast.

In het Cultuurbeleidsplan 2018-2021 “De kracht van cultuur – Leren, beleven en samen doen is de bibliotheekvisie opgenomen. Zie punt 11.